Technické požadavky

1. K zajištění bezproblémového chodu atrakce je zapotřebí rovný terén a dostatek místa (1,5m před hradem- ke snadnému vstupu,  

    1,5m za hradem- umístění ventilátoru,a 0,5m po stranách hradu,elektrika 220W.

2. V den, kdy bude akce probíhat se prosím ujistěte, že terén je zbaven kamenů, ostrých předmětů, trnů, přesahujících větví, apod. 

3. Upozorňujeme, že hrady jsou určeny pouze pro děti.

    Vstup na hrad je povolen- BEZ obuvi, jídla, pití, ostrých předmětů, brýlí, žvýkaček...

4. Provoz atrakce musí být pod stálým dohledem dospělé osoby. Za jakékoli úrazy jsou odpovědni organizátoři akce.

5. Při používání atrakce je zakázáno šplhat se, nebo věšet se na stěny hradu. Také není přípustné sezení na přední části atrakce,

    protože hrozí nerovnoměrné rozprostření vzduchu v hradu. Pokud je hrad přetížen, může nastat problém s ventilátorem.

6. K zajištění dostatečné stability se hrad připevní kolíky (na travnatém povrchu), nebo pískovými vaky (na pevném povrchu).  

7. Skákací hrad nesmí být v provozu, pokud prší (kromě Domečku). Elektrické kabely a ventilátor musí být vždy chráněny před vodou.

8. V případě poškození hradu požadujeme náhradu.